Suomen laajin valikoima puuleluja.
Ostoskori 0

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä ja osoite

Fuzzy Little Company Oy / Verkkokauppa Lapsille.com
Akselinkatu 14A
57130 Savonlinna
Y-tunnus 2308954-6 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marjaana Suikkari
Email. marjaana@lapsille.com

3. Rekisterin nimi

Lapsille.com asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Lapsille.com voi käyttää yhteistyökumppaneita tai palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden kuten sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Lapsille.com yhteistyökumppanilla tai palvelutarjoajalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa.

6. Tietolähteet

Asiakkuus ja asiointi: Lapsille.com verkkokauppa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lapsille.com ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille. Lapsille.com voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Evästeiden käyttö

Lapsille.com käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lapsille.com asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Lapsille.com asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Lapsille.com vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjeitse 30 päivän sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

11. Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää seuraavia perustietojaan verkkokaupassa: Asiakas voi itse päivittää kaikki tietojaan Omat tiedot -osiossa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon verkkokaupassa tai kirjallisesti.

Kielto tulee lähettää kirjallisena kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.